โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง

ชื่อโรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พิกุลทอง
เขต/อำเภอ ท่าช้าง
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -