โรงเรียนกิตติยารามวิทยา

ชื่อโรงเรียน กิตติยารามวิทยา
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ่อแร่
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -