โรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม

ชื่อโรงเรียน วัดโกเมศรัตนาราม
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชียงรากน้อย
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ wassaduu@hotmail.com