โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

ชื่อโรงเรียน เตรียมพุทธศาสตร์
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองสาม
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -