โรงเรียนวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเภทโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
แขวง/ตำบล โพธิ์
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -