โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ชื่อโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเภทโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
แขวง/ตำบล โพธิ์
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.sskru.ac.th