โรงเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อโรงเรียน มหาวิทยาลัยรังสิต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเภทโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
แขวง/ตำบล หลักหก
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.rsu.ac.th