โรงเรียนมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ชื่อโรงเรียน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเภทโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
แขวง/ตำบล บ้านกลาง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.ptu.ac.th