โรงเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต

ชื่อโรงเรียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเภทโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -