โรงเรียนมหาวิทยาลัยชินวัตร

ชื่อโรงเรียน มหาวิทยาลัยชินวัตร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเภทโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
แขวง/ตำบล บางเตย
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.siu.ac.th