โรงเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ชื่อโรงเรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเภทโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -