โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ
แขวง/ตำบล เขาขาว
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ huaiyot_icec@hotmail.com
เว็บไซต์ www.huaiyot.ac.th