โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ
แขวง/ตำบล ท่าข้าม
เขต/อำเภอ ปะเหลียน
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ webmaster@palian.ac.th
เว็บไซต์ www.palian.ac.th