โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ
แขวง/ตำบล กันตังใต้
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ kantang.college@gmail.com
เว็บไซต์ www.kantang.ac.th