โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพตรัง

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพตรัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ
แขวง/ตำบล บ้านควน
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ k-trang@tic.ac.th
เว็บไซต์ www.tic.ac.th