โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
แขวง/ตำบล นาท่ามเหนือ
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.kasettrang.ac.th