โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคตรัง

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค
แขวง/ตำบล บ้านควน
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ technictrang01@windowslive.com
เว็บไซต์ www.technictrang.ac.th