โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
แขวง/ตำบล ตะโก
เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ chumpornatc@hotmail.com
เว็บไซต์ WWW.cpcat.moe.go.th