โรงเรียนกศน.ตำบลบ้าหวี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้าหวี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้าหวี
เขต/อำเภอ หาดสำราญ
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nfe17