โรงเรียนกศน.ตำบลหาดสำราญ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหาดสำราญ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หาดสำราญ
เขต/อำเภอ หาดสำราญ
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nfe17