โรงเรียนกศน.ตำบลเขาไพร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาไพร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาไพร
เขต/อำเภอ รัษฎา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ kannawich2516@gmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/khaoprai/