โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ
แขวง/ตำบล แหลมทราย
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Langsuance2503@hotmail.com
เว็บไซต์ www.Langsuan.moe.go.th