โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองบัว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองบัว
เขต/อำเภอ รัษฎา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nongbua/