โรงเรียนกศน.ตำบลคลองปาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองปาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองปาง
เขต/อำเภอ รัษฎา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ nt8848@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nfe16/?name=knowledge1&file=readknowledge&id=40