โรงเรียนกศน.ตำบลควนเมา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลควนเมา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ควนเมา
เขต/อำเภอ รัษฎา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ t_tavan@windowslive.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nfe16/index.php?name=news2&file=readnews&id=68