โรงเรียนกศน.ตำบลนาข้าวเสีย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาข้าวเสีย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาข้าวเสีย
เขต/อำเภอ นาโยง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ toy_2524@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nakaosia/