โรงเรียนกศน.ตำบลนาหมื่นศรี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาหมื่นศรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาหมื่นศรี
เขต/อำเภอ นาโยง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ ponowat@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/namurnsri//