โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสะบ้า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกสะบ้า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกสะบ้า
เขต/อำเภอ นาโยง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ chotika50@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/koksaba/