โรงเรียนกศน.ตำบลละมอ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลละมอ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ละมอ
เขต/อำเภอ นาโยง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ somzaza2520@gmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/lama/