โรงเรียนกศน.ตำบลช่อง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลช่อง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ช่อง
เขต/อำเภอ นาโยง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ Phatsanant99@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/chong/