โรงเรียนกศน.ตำบลนาโยงเหนือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาโยงเหนือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาโยงเหนือ
เขต/อำเภอ นาโยง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ tana20031@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nayong-n/