โรงเรียนกศน.ตำบลวังมะปรางเหนือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังมะปรางเหนือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังมะปรางเหนือ
เขต/อำเภอ วังวิเศษ
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ sarunya_hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.nfe.to.th/wangmaprangnur