โรงเรียนวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยประมง
แขวง/ตำบล ปากตะโก
เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ sarabaan@hotmail.com
เว็บไซต์ www.pcfc.ac.th