โรงเรียนกศน.ตำบลท่าสะบ้า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าสะบ้า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าสะบ้า
เขต/อำเภอ วังวิเศษ
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://www.nfe.to.th/