โรงเรียนกศน.ตำบลอ่าวตง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลอ่าวตง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล อ่าวตง
เขต/อำเภอ วังวิเศษ
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ aoutong@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.nfe.to.th/aotong/