โรงเรียนกศน.ตำบลวังมะปราง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังมะปราง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังมะปราง
เขต/อำเภอ วังวิเศษ
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ prasitpud@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.nfe.to.th/wangmaprang