โรงเรียนกศน.ตำบลเขาวิเศษ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาวิเศษ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาวิเศษ
เขต/อำเภอ วังวิเศษ
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ Iamteacher@gmail.com
เว็บไซต์ -