โรงเรียนกศน.ตำบลวังคีรี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังคีรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังคีรี
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ kankanyarat@gmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/wangkiree/