โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งต่อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งต่อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งต่อ
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ kick2879@gmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/tungto/