โรงเรียนกศน.ตำบลในเตา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลในเตา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ในเตา
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ Obey_kung@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/naitao/