โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยนาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลห้วยนาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ห้วยนาง
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ toyota8940@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/huaynang/