โรงเรียนกศน.ตำบลนาวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาวง
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ nutcharee-nawong@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nawong/