โรงเรียนกศน.ตำบลลำภูรา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลลำภูรา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ลำภูรา
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ krooya_ksn@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/lumpoora/