โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ
แขวง/ตำบล หงษ์เจริญ
เขต/อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Kthaseae@hotmail.com
เว็บไซต์ www.thasae.ac.th