โรงเรียนกศน.ตำบลท่างิ้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่างิ้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่างิ้ว
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ narumon648@gmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/thangew/