โรงเรียนกศน.ตำบลปากคม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลปากคม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ปากคม
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ Kwanjit-2514@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/pakkom/