โรงเรียนกศน.ตำบลปากแจ่ม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลปากแจ่ม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ปากแจ่ม
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ chotirat_@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/pakjam/