โรงเรียนกศน.ตำบลเขาปูน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาปูน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาปูน
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ sontaya_chaireak@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/khaopoon/