โรงเรียนกศน.ตำบลเขาขาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาขาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาขาว
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ stopisyarat@gmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/khaokaw/