โรงเรียนกศน.ตำบลเขากอบ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขากอบ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขากอบ
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ pun1439@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/khaokop/